fbpx

FÅ HJÆLP AF SPECIALIST I TRAUME TERAPI 

Har du være involveret i, eller overværet noget voldsomt der stadig påvirker dig psykisk?

Har du negative overbevisninger, tilbagevendende flashbacks, tanker, billeder eller pludselig stivnen og frygt?

Påvirker det din søvn? Vågner du med billeder fra begivenheden? Føler du dig indimellem stakåndet?

Oplever du, at du pludselig bliver bange og føler dig magtesløs?

Har du svært ved at lade være med at tænke på det der skete?

Traume terapi og traume healing kan hjælpe dig videre.

HVORDAN TRAUMER PÅVIRKER OS

Traumatiseret.

Traumer påvirker os på mange forskellige måder og opleves forskelligt fra person til person. Fælles for mange traumatiserede er, at du sover dårligt om natten. Du vågner rigtig mange gange eller du har svært ved at falde i søvn, og ligger og vender og drejer dig. Du genoplever den ubehagelige begivenhed for dit indre blik. Dine tanker kredser konstant, eller i perioder, om det der skete. Du genoplever episoden igen og igen i tankerne og kan ikke give slip på det. Du får kraftig hjertebanken og følelsen af panik umiddelbart uden grund, og føler dig utryg, eller måske ligefrem at nogen er efter dig. Du har svært ved at koncentrere dig, og svært ved rigtigt at være til stede her og nu. Dine tanker er hele tiden et andet sted. Du har smerter eller ubehag i kroppen.

TRAUMERNES FYSISKE PÅVIRKNING

Der er også altid et fysisk aspekt af alle traumer. Selvom der ikke sker en konkret fysisk skade på kroppen, manifestere oplevelsen sig alligevel i kroppen. Vores krop holder regnskab, og registrerer og husker hændelser på et biologisk plan. Når chokket indtræffer, registrerer vores krop det et eller andet sted i biologien. Dette kan på et tidspunkt komme til udtryk som en psykosomatisk respons. Du har smerter, hovedpine, hjernetåge eller andet fysisk ubehag som du ikke rigtig kan forstå. Du får det undersøgt og der er ingen umiddelbar fysisk forklaring på dit ubehag. Kroppen skal derfor altid inddrages i traumearbejdet. Traumerne sidder ikke i hoved som en kognitiv proces, selvom det kan virke sådan, når vi overvældes af kaotiske tanker. Men processen, responsen, sidder i biologien, i kroppen, og skal forløses i kroppen.

HVAD BETYDER DET AT VÆRE TRAUMATISERET?

Den anerkendte Hollandske psykiater og traumeterapeut Bessel Van Der Kolk, udtrykker det således:
At blive traumatiseret betyder, at du bliver ved med at organisere dit liv, som om de traumatiske begivenheder stadig pågår - uforandret og uforanderligt – fordi et hvert nyt møde eller begivenhed bliver forurenet af fortiden”.
Det er som om man er fanget af fortiden. Nogle mennesker er fanget hele tiden og andre er fanget ind imellem.  Nogle er fanget i perioder, i timer eller i dage, fordi den gamle oplevelse bliver trigget af et eller andet. Trigget af noget der aktiverer kroppens alarmberedskab, som om den gamle hændelse udspiller sig på ny.

TRAUMER ER EN BIOLOGISK PROCES

Peter Levine, som er en Amerikansk pioner indenfor traumehealing, skriver i sin bog Traumer set med barnets øjne, fra 2012, således:
”Traumet ligger ikke i selve begivenheden, men i nervesystemet. Traumer og triggere er er en biologisk proces, ikke en psykologisk proces”.

Ud fra min personlige oplevelse af traume terapi og traume healing, er det lige præcis essensen der står her. At traumerne sidder i vores krop, i nervesystemet, og er en automatiseret biologisk proces. Derfor skal traumer også heales via en biologisk proces, og ikke en psykologisk proces. Vi kan ikke tale vores traumer til ro. -Vi kan muligvis forstå vores traumer ved at analysere hændelsen, men det healer stadig ikke den biologiske respons i kroppen.

Jeg er specialist i traume terapi. Kontakt mig og jeg er klar til at hjælpe DIG videre

EN KÆRLIG TILGANG TIL VORES TRAUMER MED TRAUME TERAPI

Når vi ved, og anerkender, at vore traumer sidder i vores nervesystem, og er opstået i en situation hvor vi var meget sårbare. En situation hvor vi var bange, fastlåste, opgivende, magtesløse og måske følte os truet på livet.  -Så skal vi have en nænsom og kærlig tilgang til vores traumer.

Først skal vi have afklaret de faktuelle omstændigheder ved oplevelsen. Dernæst skal vi nænsomt arbejde med de fastlåste strukturer der sidder i kroppen og i nervesystemet. Der kan være få, eller der kan være mange umiddelbart efter hinanden, som scener i en film. Nogle af oplevelserne er der umiddelbar adgang til. Andre er så sårbare at kroppen stritter imod og sætter alle forsvarsmekanismer i gang. Kroppen gør alt for at holde os på afstand, for at undgå at komme i kontakt med det sårbare.

Fælles for dem er, at de kan aktiveres igen og igen hele livet igennem, hvis ikke vi forholder os til dem. Hvis ikke vi arbejder med dem, anerkender dem og frigør den ophobede energi. Med Biologisk traumeterapi arbejder vi helhedsorienteret. Vi arbejder ud fra en viden om, at traumer påvirker samspillet mellem kroppen, psyken og nervesystemet.

Traumerne kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Ofte resulterer det i, at vi lever i en eller anden grad af alarmberedskab, hvor vi konstant er på vagt og holder øje med farer. Det meste sker i vores krop, og kan være svært at sætte ord på. Svært at erkende, svært at forklare og svært at forstå, og mest af alt svært at acceptere.

I et passende tempo, med al den tid og rummelighed der skal til, nærmere vi os gradvist. Vi nærmer os med kærlighed og accept de mest sårbare traumer. Her arbejder vi med nogle specielle traumeforløsende og healende tilgange. Nænsomt forløser vi den sorg, sårbarhed, vrede, skyldfølelse eller hvad der end måtte sidde fast her. Vores krop er heldigvis superintelligent. Når vi guider den i den healende retning, hjælper den med at gøre arbejdet, og bringer kroppen i balance igen. Det kan jeg hjælpe dig med.

TRAUME TERAPI KAN FÅ UBEHAGET TIL AT SLIPPE 

Traume healing. At få ryddet op i nogle af sine traumer kan give en utrolig fornemmelse af plads i kroppen. En følelse af overskud og frihed, - som om nogle stramme bånd er blevet løsnet eller fjernet. Der bliver overskud og overblik. Og det bliver igen muligt at tage initiativ til at gøre ting. Det kan blive muligt at have drømme og visioner for fremtiden, og rent faktisk arbejde hen imod dem.

Jeg arbejder ud fra en meget bredt traumedefinition.  Ud fra en tese om at langt de fleste mennesker har tusindvis af traumer,  i meget varierende styrke. Når vi inddeler traumerne i styrke fra 0 (ingen) til 10 (alle værst), så gør det en kæmpe forskel for det enkelte menneske, at få frigivet bare enkelte af de traumer med styrke 10. Hver gang vi arbejder med nogle af vores traumer, kommer vores krop mere i balance. De ubehagelige udsving bliver færre, og nervesystemet kan komme mere i balance. At arbejde med nogle enkelte traumer, dem som fylder allermest i livet, kan gøre en verden til forskel. Kontakt mig lige her.

Det handler ikke om at vi skal være ”traumefrie”. Det er i min optik er umuligt. Men vi skal gerne være i stand til, som minimum, at kunne være i verden uden konstante reaktiveringer og frygt. Vi skal også gerne kunne sanse og nyde verden som den er. Uden at være i konstant alarmberedskab. Følelsesforløsende terapi, herunder klinisk EFT kan hjælpe til at opnå dette.

KONTAKT MIG

Det er nemt og hurtigt at kontakte mig her på hjemmesiden