fbpx

KLIENTERNES OPLEVELSER:


KVINDE 61 ÅR. FRYGT OG ALLERGI

A kommer fordi hun har allergi overfor hvidløg og har haft det i omkring 35 år. A undgår så vidt muligt hvidløg, men kommer nogle gange uvidende til at spise det. Et par timer efter resulterer det altid i mavekramper, kvalme, opkast og diarré.

A er selv terapeut og har arbejdet med udfordringen tidligere. A har selv en fornemmelse af, at allergien opstod i forbindelse med et overfald på en tidligere kæreste.  Kroppen forbandt frygten og overfaldet med smagen fra hvidløget. Smagen af hvidløg er nu blevet en trigger som udløser frygten.

1. SESSION

Ved den første session beder jeg A lukke øjnene. Via en teknik, hjælper vi hukommelsen til at gå tilbage i tiden, til det overfald på A´s kæreste som skete for ca. 35 år siden. A er meget påvirket i situationen, græder og er både bange og ked af det. Vi finder det allerværste øjeblik i situationen.  Det vi kalder det frosne øjeblik. Her spørger jeg rigtig meget og grundigt ind til hvad A oplever i sin krop. Jeg spørger også gentagne gange undervejs ind til ubehaget for at kunne vurdere om det bliver mindre.

FRYGTEN

Frygten giver A mavekramper, kvalme og opkastningsfornemmelser over det der sker. Jeg beder A fokusere på den af de 3 fysisk følte fornemmelser der er den tydeligste. Vi starter med at arbejde med mavekramperne, og derefter de andre 2. Vi undersøger de fysisk følte fornemmelser mens jeg banker blidt på nogle meridianpunkter på kroppen. Langsomt opløses de fysisk følte fornemmelserAlt imens de fysisk følte fornemmelser opløses ændres hele billedet af overfaldet.

EN NY OVERBEVISNING

A nævner efterfølgende blandt andet at hun altid havde set sin kæreste som et offer der blev overfaldet. Nu opfatter hun ham derimod som en helt der jo faktisk beskyttede hende. Efter sessionen siger A at det føles underligt. Al den frygt der altid har været forbundet med at tænke på det overfald, er nu faktisk er væk. Der er ligesom kun et billede tilbage af at det skete, men ikke rigtig nogle stærke følelser omkring det.

DET FROSNE ØJEBLIK

Det er uden tvivl følelsesmæssigt hårdt at skulle tilbage til situationen og finde det frosne øjeblik. Det frosne øjeblik er oftest der hvor der er mest ubehag, frygt og angst. Men læg mærke til, at når først vi har fundet det frosne øjeblik, så behøver vi ikke længere tale ret meget om detaljerne. Når vi er i det frosne øjeblik og har kontakt til kroppen og de fysisk følte fornemmelser så er det dem vi koncentrere os om. Vi holder fokus på kroppen og vi behøver ikke kognitivt at forholde os til det. For mange er det en befrielse ikke at skulle tale om det igen og igen. Ikke at skulle forholde sig til det analytisk og prøve at forstå hvad der skete. Vi skal ikke forstå eller forklare noget, vi skal bare mærke det og forløse det.

2. SESSION, ALLERGIEN

I anden session fokuserede vi på selve allergien for hvidløg. Ubehaget og kroppens reaktion ved indtagelse. A´s overbevisning om ikke at kunne tåle hvidløg arbejder vi først med. Derefter beder jeg A genkalde sig en tydelig situation hvor A spiste hvidløg og fik det dårligt bagefter.

ALLERGI KAN FORSVINDE

Da A forstiller sig at indtage hvidløg opstår der igen de fysisk følte fornemmelse. I det her tilfælde er det kvalme følelse og spænding i maven. Samt lidt frygt / uro ved at tale om det og tænke på det.  Ved at fokusere på de fysiske symptomer mens vi banker blidt, hjælper vi kroppen til at forløse den ophobede uforløste energi. Langsomt opløses symptomerne og de fysisk følte fornemmelser forsvinder. Nysgerrigheden og modet til at prøve at spise hvidløg kommer herefter frem igen. Sidst i sessionen, forestiller A sig en situation i fremtiden, hvor hun indtager hvidløg uden reaktion fra kroppen, samtidig med at jeg banker blidt på meridianpunkterne.

Nu mere end 4 år efter behandlingen spiser klienten hvidløg uden at tænke over det. Der ikke har været en eneste reaktion på hvidløg siden behandlingen.

- Angsten var den egentlig årsag der satte sig i kroppen, hvidløgsallergien var bare et ”bonus symptom” ud over angsten, da kroppen forbandt disse to.


MAND PÅ 34 ÅR. SELVTILLID, SELVVÆRD OG SELVOPFATTELSE

Klienten føler han skal være sød/ give folk noget/ betale for dem for at opnå venskab/ popularitet.
Temaét har fyldt meget i hans liv i mange år og fylder stadig en hel del for ham.
Hans ubehag (SUD) er generelt på 6 -7, og ved sessionens begyndelse også på 6 -7.

KLIENTENS TIDLIGE OPLEVELSER

Første oplevelse Klienten kan huske, med at føle han skal give noget (blive udnytte) for at opnå venskab er i 12-13 års alderen. Her overhører Klienten nogle klassekammerater sige at de vil have pizza. De har ikke nogen penge, og vil spørge klienten og få ham til at betale (og dermed udnytte ham).

Klienten husker historien ret klart. Der er helt sikkert en trigger her, måske endda det frosne øjeblik (og muligvis ligger det længere tilbage).

I SESSIONEN

Klienten kommer via et par teknikker hurtigt tilbage til situationen. Forestiller sig at være i sin krop i situationen og mærker et ubehag på SUD 8. Ret hurtigt oplever klienten en del fysiologiske tegn, fysisk følte fornemmelser. Det er prikken ved øjnene, i fingrene og stærkest i fødderne. Klienten fokuserer først al sin opmærksomhed på fødderne, da fornemmelserne er kraftigst her. Klienten oplever en blå farve ovenpå huden, som fader op af underbenet og en prikkende fornemmelse. Klienten er meget sensitiv, og forandringerne sker også meget hurtigt. De fysisk følte fornemmelser forsvinder ret hurtigt alle steder, og klienten er herefter rolig, let og fredfyldt i kroppen.  Klientens ubehag ved situationen fra barndommen er efter kun 25 minutter faldet fra 8 til 0. Vi behandlede ikke yderligere på denne oplevelse.

Flere år efter sessionen giver tanken om episoden ikke længere ubehag, når han tænker tilbage på den.

-Der er naturligvis mere arbejde i at forløse hele problematikken, flere episoder og selvopfattelser at arbejde med. Dette er blot et eksempel på hvad der kan ske med følelsesforløsende terapi.

KVINDE 79 ÅR. SKULDERSMERTER OG GIGT I FINGRENE

Kvinden har selv beskrevet forløbet således; For over 15 år siden fik jeg 2 springfingre på højre hånd. Nogle år senere gigt i højre hånd og lidt i venstre, samt smerter i højre skulder. Jeg blev af min læge sendt til scanning og undersøgelser på hospitalet. Jeg fik konstateret slidgigt i fingrene og muskelgigt i skulderen.

DEN KONVENTIONELLE BEHANDLING

Jeg gik til genoptræning og hos reumatolog. Jeg fik blandt andet fik binyrebark indsprøjtninger og piller i flere år. Desværre hjalp det mig kun 1 måneds tid efter hver indsprøjtning. Jeg fik siden hen beskeden ”det må du lære at leve med”, hvilket jeg gjorde i flere år. Mine fingre gjorde ondt, og jeg kunne bruge dem mindre og mindre. Det sidste års tid kunne jeg ikke holde på almindelige knive og gafler (der måtte ekstra store håndtag på). Jeg kunne ikke åbne en mælkekarton og andre lignende ting, mine kræfter i fingrene var helt forsvundet.
I 2018 fik jeg kendskab til, og første behandling med følelsesforløsende terapi.

3  SESSIONER MED FØLELSESFORLØSENDE TERAPI

Vi fokuserede kun på smerterne i min skulder, som var rigtig slem. Første gang var smerterne 8 på en skala fra 0 -10. Efter behandlingen kom smerterne ned på ca. 4.

En uge senere fik jeg igen en følelsesforløsende behandling. Smerterne startede denne gang på 6 -7 og efter 30 minutter kom de ned på 4. Vi holdt en lille pause, og behandlede ca. 20 minutter mere. Smerterne kom nu helt ned på 2. Herefter begyndte der også at ske noget med mine fingre, de kunne bøjes og bruges lidt igen.  Husk at det kun var skulderen der blev arbejdet med ..
3. gang var igen en uge senere. Smerterne i skulderen var på 3 til at begynde med, og efter denne behandling kom jeg helt ned på 0; SMERTEFRI !
Mere end 5 år efter, i efteråret 2023, har jeg stadig ingen smerter i skulderen. Ingen smerter i fingrene, ingen gigt! Senerne i fingrene er blevet bløde igen og fingrene kan bøjes og bruges igen. De  bliver stadig bedre og bedre selvom jeg ikke har fået behandling siden 2018.

Jeg har også fået de fleste kræfter tilbage i fingrene.

UTROLIGT.     Tak

 

”KAREN” 56 ÅR, METASUNDHEDSANALYSE

Karen kommer til mig for at få lavet en METAsundhedsanalyse omkring hendes fødder. Hun har i nogle år, haft problemer med smerter og ømhed i fødderne. Hun har ondt flere forskellige steder og for at være så specifik som muligt, laver vi altid en METAsundhedsanalyse på en ting ad gangen. Jeg beder hende lukke øjnene, og mærke efter hvilket område af hendes fødder der trænger mest til opmærksomhed. Storetæerne er dem der har generet i længst tid, og det er dem hun vælger at vi skal fokusere på. I de fleste tilfælde vil vi også dele det op i to METAsunhedsanalyser, idet der er forskel på højre og venstre side. I det her tilfælde følges symptomerne ad i begge sider. De er lige kraftige i begge sider, og umiddelbart lige generende på samme tid. Derfor vælger vi at kigge på dem samlet.

METASUNDHEDSANALYSEN

Symptomet beskrives som; smerter on/off i begge led i storetæerne, ømme ved berøring. SUD generelt 6 -7. SUD lige nu 4.

Efter at have talt mere ind i symptomet,  mere præcist hvor Karen mener at symptomet stammer fra. Der er flere muligheder; knogle, overhud, underhud, sener osv. Vi kommer frem til at symptomet højest sandsynligt stammer fra knoglehinden. Da ingen af os er læger, og storetæerne ikke er hverken scannet eller røntgenfotograferet, er det en kombination af udelukkelsesmetoden (af de muligheder det helt sikkert ikke er).  Karens bruger sin intuition, og vi gennemgår de konflikttemaer som METAsundhed forholder sig til, og som kan give mening for Karen.

KONFLIKTTEMA

Via en teknik fra EFT regredierer Karen ”tilbage i tiden” . Hun finder frem til tiden omkring det tidspunkt hvor hun mener at symptomet er opstået, ca. 4 år tidligere.

Konflikttemaet for knoglehinden handler om separation. Da vi taler ind i dette tema, står en situation lige pludselig helt klart for Karen.

KROPPEN HUSKER DET HJERNEN IKKE KAN HUSKE

Karen og hendes kæreste skal flytte væk fra byen. De har besluttet sig for at købe et hus som de skal overtage i nær fremtid. Karens datter, som i en længere periode har boet hos sin far, er hjemme på besøg. Datteren fortæller at hun gerne vil flytte hjem hos Karen i en periode, indtil hun finder en lejlighed og flytter helt hjemmefra. Karen siger at det ikke kan lade sig gøre, da hende og kæresten skal flytte langt væk fra byen. Karens datter bliver tydeligt meget skuffet, og udtrykker sin skuffelse.

Karen bliver ked af det, trist og ramt af skyldfølelse. Samtidig med at hun glæder sig til at flytte ud af byen med sin kæreste. Karen føler sig splittet, og føler at hun kan ”miste” sin datter. Eller at hun måske går glip af en kontakt med sin datter, som hun ville elske at have. Alt dette samtidig med at hun glæder sig til at flytte ud af byen sammen med kæresten.

KROPPEN HOLDER REGNSKAB

Mens vi taler om denne episode stikker og prikker det i Karens storetæer.  Ubehaget både stiger, så det gør mere ondt, og falder, så det næsten er væk. Et klart tegn på at vi har fat i noget der har betydning for Karen.

Eftersom symptomet ikke er aktivt hele tiden, er konflikttemaet ikke aktiveret hele tiden. Vi taler derfor mere om temaet separation i forhold til Karens datter.  Der er flere ting i spil, og det er et generelt tema der har kørt i flere år. Temaet relateret sig til flere forskellige episoder, hvorfor det giver mening at symptomet er on/off aktivt. Dette giver Karen en indsigt i forhold til hvad det er der trigger hende, samt hvilke ting hun kan arbejde med at få fred med, og forholde sig til og acceptere.

De ting vi taler om, skriver vi ind i den terapiplan vi samtidig udarbejder. Den består af flere forskellige tiltag som Karen vælger. Blandt andet vægter hun, at hun skal begynde at ringe til sin datter 1 gang om ugen. Det skal være på en fast ugedag (for at fastholde sig selv og skabe en ny vane).

SESSION NR. 2, FORLØSNINGEN

Ved næste session tager vi udgangspunkt i det vi fandt frem til med selve METAsundhedsanalysen. Vi laver en følelsesforløsende terapi på selve den situation med Karens datter for 4 år siden. Den situation som har udløst Karens symptom. Uden at jeg vil gå i detaljer med det her, så regredierer Karen "tilbage” til situationen for 4 år siden. Vi arbejder med alle de fysisk følte fornemmelser Karen oplever i sin krop, relateret til frygten for separation fra datteren. Der dukker flere forskellige aspekter op og vi arbejder indtil Karen er rolig i hovedet, fredfyldt i hjertet og let i kroppen.

2 uger efter sessionen har Karen næsten intet ubehag i sine storetæer mere. Ikke engang når hun har været på arbejde 12 timer som tjener.

KONTAKT MIG

Det er nemt og hurtigt at kontakte mig her på hjemmesiden