fbpx

JEG HAR DET DÅRLIGT MED MIG SELV  

jeg har det dårligt

Vågner du om morgenen og tænker "jeg har det dårligt" som det første?

Har du svært ved at knytte dig til andre mennesker, og føler du at du bliver afvist?

Er det altid dig der drager omsorg for andre, mens ingen ser at du har brug for omsorg?

Føler du dig trist, helt uden energi, og synes du at dagen er uoverskuelig?

Bliver du ved at gruble over noget der skete for længe siden, uden at det forandrer sig?

TERAPI KAN SKABE FORANDRINGER

Terapi baserer sig på samtalen og de indsigter og erkendelser vi kan opnå.  Følelsesforløsende terapi kan være en stor hjælp for dig der har det dårligt. Teknikken kan bruges understøttende til at tage energien ud af traumatiske oplevelser fra fortiden. Dermed bliver vores tolkning af fortiden meget lettere og friere. Vi kan også arbejde med begrænsende overbevisninger om nutiden og fremtiden, og skabe en lettere og friere tilgang til nuet. Du kan via linket læse nogle eksempler på hvordan klienter oplever terapien . Herunder kan du læse lidt om hvordan du kan bruge følelsesforløsende terapi fremadrettet. Biologisk traumeterapi bruges når der er tale om eksistentielle problematikker eller voldsomme grænseoverskridende oplevelser.

BLIV ROLIG OMKRING FREMTIDEN

Når vi går og har det dårligt spekulerer vi over fremtiden, og det uvisse der ligger og lurer derude. Tankerne rumsterer i hovedet, det giver uro og ubehag i kroppen og i hovedet. Kroppen holder regnskab, den husker og den holder fast. Den husker og holder fast i nogle overbevisninger der er blevet indprentet i os, på et eller andet tidspunkt i vores liv. Selvom de overbevisninger muligvis ikke længere er vores sandhed, så køre de automatisk i baggrunden, og påvirker den måde vi er verden på. Vi bekymrer os om alle mulige tænkte scenarier, eller også ved vi faktisk ikke helt konkret, hvad det er vi bekymrer os over. Går vi samtidig og siger "jeg har det dårligt" inde i os selv forstærkes vores overbevisning. Det giver ubehag og uro i sind og krop, og begge dele kan jeg hjælpe dig til at blive mere rolig omkring. Du kan få hjælp til at blive rolig, fredfyldt og let.

VÆR NYSGERRIG PÅ DINE UDFORDRINGER

Lad os sige at du har det dårligt i dit job. Du er utilfreds og kan ikke finde ud af om du skal sige op og evt. skifte karriere. Hvad er det der udfordrer dig mest? Hvad er du mest utilfreds med eller bange for? Er det at du har haft det samme job i lang tid? Keder du dig? Er det din chef, kollegaer, arbejdstiden, indeklimaet eller er det fordi du ikke avancerer? Hvad er det værste ved at sige op? Er det ikke at have et job? Ikke at have en indtægt eller ikke vide hvad du skal? Hvad frygter du? Ikke at kunne finde et nyt job? Ikke at kunne betale husleje, at føle dig tilovers eller værdiløs?  Ikke at have en jobidentitet, ikke at kunne motivere dig selv?

DU ER EKSPERTEN I DIT LIV

Kun du kan mærke den bagvedliggende følelse og overbevisning der begrænser dig. Når vi ved hvad det er, der rent faktisk udfordrer os, hvad vi frygter eller er bange for, så bliver det mere konkret. Når det er mere konkret er det meget nemmer at ændre på det. Jeg er god til at være detektiven, der hjælper dig med at finde ud af hvad der trigger dig. Men du kender dig, som ingen anden gør, du er eksperten i dit liv.

SKAB PLADS TIL NYE POSITIVE OVERBEVISNINGER

Hvis du kan mærke at du føler dig værdiløs når du siger op, og er uden job, så går vi på opdagelse i dit liv efter lignende situationer. Situationer hvor du har mærket det samme i kroppen, og har følt dig værdiløs. Hvis du kan mærke at du frygter, ikke at kunne betale husleje, så undersøger vi denne frygt. Hvad er det for kropslige signaler du mærker? Hvornår har du tidligere i dit liv mærket samme frygt og samme fysisk følte fornemmelser i din krop? De gamle indprentede overbevisninger udtrykker sig som fysiske sansninger, der bliver tolket, og oversat, af tænkehjernen. Det er disse sansninger der nu bliver tolket som frygt, i det her tilfælde for ikke at kunne betale husleje.

SKAB FORANDRINGER I DIT LIV

Når vi med følelsesforløsende terapi tager energien ud af situationerne fra fortiden, tager vi også energien ud af de situationer der i fremtiden omhandler samme tema. Det giver plads til nye positive overbevisninger og kan skabe forandring. Terapeutisk tapping har skabt forandringer hos mange mennesker, du kan læse testemonials fra klienter lige her. Du kan blive rolig, fredfyldt og let.

KONTAKT MIG

Det er nemt og hurtigt at kontakte mig her på hjemmesiden