fbpx

JEG HAR ANGST – ELLER HAR JEG ?

JEG HAR ANGST, ELLER HAR JEG ?

Er jeg ”bare” bange for noget, eller er det en fobi?

Er du angst for at flyve, bange for at køre i bus eller har du fobi overfor edderkopper?

Har du socialfobi, er du bange for at være alene eller er du angst for at køre i elevator?

Hvad er egentlig definitionen på angst, og forskellen på at være bange og angst, og hvad du kan gøre ved det. En mulig tilgang kan være biologisk traumeterapi eller følelsesforløsende terapi.

HVOR MANGE DANSKERE LIDER AF ANGST

Da der er forskellige definitioner af angst, er det svært helt at sætte et tal på. Helt klart er det dog, at det drejer sig om rigtig mange mennesker. De officielle tal jeg kan finde spænder fra 1-2%, omkring 50.000 – 100-000 personer, og op til 350.000 – 400.000 personer. Da der er så stort et spænd må det være på grund af definitionen af angst.

DEFINITIONER PÅ ANGST

Når vi googler angst, så får vi en hel del definitioner på det.

Både Sundhed.dk og psykiatrifonden har forskellige uddybende artikeler om angst og mange forskellige grader og kategorier af angst. Der nævnes blandt andet socialfobi, generaliseret angst, PTSD og panikangst.

Min definition af angst som psykoterapeut er ret enkel. Det jeg kalder angst, er den tilstand hvor du bliver angst = bange helt uden grund. Det er det der oftest kaldes generaliseret angst. Det kommer lige pludseligt ud af det blå, i forskellige situationer, uden sammenhæng og uden mønster i hvad der udløser det. Det er min definition af angst, resten er enten fobier eller frygt.

Har jeg angst

HAR JEG ANGST ELLER ER JEG BANGE

Generelt bruger vi angst i mange sammenhænge, blandt andet siger mange, at de ”har angst for at flyve”. Men i denne situation ved vi faktisk hvad vi er bange for, nemlig at flyve. Måske ved man ikke helt konkret hvad man er bange for, ved at flyve, og mener derfor, at det er angst. I min definition er det en frygt, for vi har allerede kredset det ind til at handle om at flyve. Der er ikke samme problem ved at køre i bil, bus eller sejle. Ubehaget bliver udløst i relation til det at flyve, eller skulle flyve, nogle gange kan tanken være nok. Det er ikke frygt for at maskinen kan falde ned, eller lyden fra motoren, eller mange mennesker sammen i en ”blikæske”. Man ved ikke umiddelbart hvad det er man er bange for. Men det er ikke noget der kommer pludseligt ”ud af det blå”, det hænger sammen med det at flyve, og i min definition er det derfor en frygt.

VI KAN VÆRE UNDERSØGENDE OG NYSGERRIGE

Vi kan være nysgerrige og undersøgende, og finde ud af hvad der er der konkret aktiverer frygten. Det er ikke nødvendigvis nemt, det kan være svært og ubehageligt, men det er muligt. Med udelukkelsesmetoden, og ved nænsomt at bevæge os runde i ubehaget, vil der være noget der trigger mere end andet. Det er detektivarbejde, og det er blandt andet det jeg er god til. Jeg vil gerne hjælpe dig til at blive klogere på din frygt.

Psykiatrifonden definerer blandt andet; ”enkeltfobi er angst i bestemte situationer, fx højdeskræk, eller frygt for edderkopper”. Her bliver fobi, skræk, frygt og angst blandet sammen, til at betyde det samme, så her er min definition også anderledes.

FORSKELLEN PÅ ANGST OG FRYGT OG FOBI

Og hvad kan du så bruge det til?  Det kan du bruge til at vide, at alt det ubehag og frygt der er forbundet med at være bange for forskellige ting, det kan vi gøre noget ved. Når det ikke er angst (altså den generaliserede angst uden årsag) så er det enten frygt eller en fobi, og det kan vi undersøge og arbejde med. Vi kan også arbejde med den generaliserede angst, men det er ikke det der er i fokus her. Og der er lidt mere kompliceret.

FØLELSESFORLØSENDE TERAPI

Der findes mange forskellige effektive tilgange der kan lette, mildne og endda nogle gange helt fjerne frygten eller fobien. Som terapeut kan jeg guide dig, til at undersøge helt konkret hvad frygten handler om, og sammen finder vi frem til hvordan den opstod. Med en tilgang der kaldes følelsesforløsende terapi, behandler vi problematikken, og i mange tilfælde mindskes, mildnes eller forsvinder ubehaget. Følelsesforløsende terapi, klinisk EFT, som jeg blandt andet anvender, er videnskabeligt undersøgt og godkendt som evidensbaseret terapi i USA.